Meie Inimesed

PÜHENDUNUD TEIE AITAMISELE

Maria Klaos

Partner, vandeadvokaat

Maria.Klaos@uplegal.ee | +372 55 86642 |  Linkedin

Äriõiguslike tehingute (M&A), ühinguõiguse (corporate) ja ärilepingute valdkond

Maria on olnud 11 aastat rahvusvahelise, enam kui 30 riigis tegutsevasse advokaadibüroode ketti kuuluva Eversheds Sutherland Ots & Co tehingunõustamise tiimi üks põhitegijatest ja on üks pikemajalise kogemusega tehingunõustamise advokaatidest Eesti õigusmaastikul.

Alates märtsist 2019 on Maria Uplegal Advokaadibüroo OÜ partner ja vandeadvokaat.

Maria on 11 aasta jooksul nõustanud sadu äriõiguslikke (M&A) ja ühinguõiguslikke tehinguid nii Eesti siseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille tehinguväärtused varieeruvad kümnetest tuhandetest kuni kümnete miljonite eurodeni, hõlmates ka viimaste aastate suurimaid tehinguid.

Nõustatud tehingud hõlmavad erinevate valdkondade ettevõtteid, mh telekommunikatsioon, IT ja tehnoloogia, tööstus, kaubandus, ravimifirmad, jäätmekäitlus, kinnisvara, finantseerimisasutused, private equity, hotellindus.

Maria omab pikaajalist rahvusvaheliste projektide juhtumise ja läbiviimise kogemust koostöös eri riikide advokaadibüroode ja ekspertidega ning on juhtinud nõustamisvaldkonna töögruppe rahvusvahelise äritegevuse ja investeeringute Eestisse laiendamisel.

Maria on töötanud advokaatidele välja tehingunõustamise juhiseid, andmebaase, lepingupõhju ning koolitanud ja “kasvatanud” noori juriste ja advokaate tänasteks tublideks tegijateks.

Haridus: Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses), 2007

Liikmesus: Eesti Advokatuuri liige alates 2008

Keeled: Eesti, inglise

Olulisemad tööd: Vaata Projektid

Lennart Oja

Partner, vandeadvokaat

Lennart.Oja@uplegal.ee | +372 51 57402

Vaidluste lahendamise, kinnisvara, ärilepingute ja perekonnaõiguse valdkond

Lennart on klientidele õigusteenust osutanud juba enam kui 15 aastat. Sellest 9 aastat on Lennart olnud rahvusvahelise, enam kui 30 riigis tegutsevasse advokaadibüroode ketti kuuluva Eversheds Sutherland Ots & Co vaidluste lahendamise meeskonna oluline liige.

Alates 2019. aasta märtsist jätkub Lennarti tegevus Uplegal Advokaadibüroos partneri ja vandeadvokaadina.

Oma peamises tegevusvaldkonnas, vaidluste lahendamises, on ta klientidel aidanud saavutada soovitud tulemusi sadades keerukates vaidlustes nii kohtu eelselt kui ka kohtus, samuti vahekohtus ja töövaidluskomisjonis.

Lennarti tegevusvaldkonnad hõlmavad vaidluste lahendamist kohtueelselt, kohtus, vahekohtus (arbitraažis) ning töövaidluskomisjonis, kinnisvaratehinguid, ehitusõigust, strateegiliste kaupade õiguslikku regulatsiooni ning tegevuslubasid ja kriminaalõigust (nn valgekraede rikkumised). Samuti on tal ulatuslikud kogemused ja sügavad teadmised perekondlike varasuhete planeerimisel, nendega seotud tehingute sõlmimisel ja vaidluste lahendamisel.

Lennarti kogemus klientide kinnisvaratehingute nõustamisel ulatub juba 2000. aastate algusse.

Lennart omab unikaalset kogemust starteegiliste kaupade suuremahuliste tehingute tegemiseks vajalike lubade taotlemisel ja saamisel.

Samuti on Lennart aidanud paljudel klientidel lahendada perekondlike varasuhete küsimusi, nõustades neid abieluvaralepingute ja ühisvara jagamise lepingute kavandamisel ning sõlmimisel, pidades vastaspoolega konstruktiivseid läbirääkimisi või esindades klienti edukalt kohtus.

Haridus: Tartu Ülikool (bakalaureusekraad ametlikult võrdväärne magistrikraadiga õigusteaduses), 2007

Liikmesus: Eesti Advokatuuri liige alates 2010

Keeled: Eesti, inglise

Olulisemad tööd: Vaata Projektid